Gietwalsonderhoudcombinatie

Gietwalsonderhoudcombinatie

GWOC is een technisch bedrijf die zich richt op multidisciplinair en integraal beheer en onderhoud aan industriële productie-installaties. Integraal beheer is een aanpak, waarin niet uitsluitend per sector, discipline of afdeling naar een bepaald probleem wordt gekeken, maar vanuit al deze invalshoeken tegelijk. Daarmee wordt beoogd de installaties zoveel mogelijk als geheel te beheren gedurende de totale levensduur van een object. Dit geeft als voordeel dat het onderhoud van de installaties tegen minimale kosten en maximale risicobeheersing wordt uitgevoerd.